Მოხმარების პირობები

ეს ტექსტი შეიცავს გამოყენების პირობებსა და მასალებს, რომლებიც გამოიყენება ჩვენს საიტში.

ამ პირობებს უნდა მიეწვიოს ყველა უზრუნველყოფის ფუნქცია ან სერვისი, რაც შეიძლება დაწკაპუნდეს შემდეგ გზომაში:

პირობა 1:

რომელიც ტექსტში გამოიყენება და რომელთანაც უნდა მოგვიწიოს შთადაეხების საფეხურები.

  • უნარადი
  • მეგობრული
  • სტუდენტური

პირობა 2:

რომელიც უნდა გვიწიოს გაყოფის პრინციპი ან დაყოფა ქვედა საფეხურებში.

ეს პირობა მოიცავს მაგალითად:

1. პირველი პუნქტი.

2. მეორე პუნქტი.

3. მესამე პუნქტი.

პირობა 3:

რომელიც ტექსტში გამოიყენება და რომელთანაც უნდა მოგვიწიოს რამოდენიმე განმართულების მიხედვით:

  • პირველი განმართლება
  • მეორე განმართლება
  • მესამე განმართლება

პირობა 4:

რომელიც ტექსტში გამოიყენება და რომელიც მოგვიწიოს როგორც მოსანახი ტექსტი, როგორც მაგალითად გაყიდვის ტექსტი პარტნიორებს.

ეს პირობა მოიცავს მაგალითად:

  • პირველი ნაჩვენები კონტენტი
  • მეორე ნაჩვენები კონტენტი